• lv
  • en
  • de

Dzīve notiek šeit un tagad. Nav cita mirkļa, kurā varētu kaut ko mainīt, kā vien šis brīdis, ši sekunde, šis elpas vilciens!

Ievērojamas personības

Janis Rozentāls


pirmdiena, 12.augusts, 2013 08:39

Pētījums tapis sadarbībā ar žurnālu "PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA''

Četras stihijas horoskopā sadalītas šādi – Uguns (40%), Zeme (20%), Gaiss (20%), Ūdens (20%). Tas nozīmē, ka dominējošā ir Uguns stihija. Tā mudina cilvēku ticēt sev, izstaro entuziasmu, nebeidzamu spēku un godīgumu. Šādos cilvēkos mājo ugunīgs, impulsīvs, radošs gars, kurš vēlas sevi izpaust. Dod citiem, neprasot, vai viņiem to vajag. Šādiem cilvēkiem, lai izpaustu sevi, nepieciešama brīvība, jo viņiem vienmēr patiks citiem uzspiests savu viedokli. Tāpat horoskopu pārvalda kardinālā enerģija, kas mudina būt pionierim un uzsākt kaut ko jaunu.

 

Saule mākslinieka kartē atrodas Zivju zīmē, kas nodrošina cilvēkam interesi par dzīves emocionālo pusi un apdāvina ar mākslinieciskajām spējām. Reizēm mēdz būt tā, ka Zivis ir pārāk lieli sapņotāji vai dzīves baudītāji un tāpēc savas spējas neizmanto vai izmanto citiem mērķiem, piemēram, palīdzot cilvēkiem, ārstējot tos vai kā citādi kalpojot sabiedrībai, bet J. Rozentāla gadījumā cilvēkam bija pietiekoši gan apņēmības, gan gribasspēka, lai realizētu savus mērķus un spilgti izpaustu sevi ar mākslas palīdzību. Varēt pat teikt, ka šis ir viens no lieliskākajiem piemēriem, kā cilvēks spēj izmantot savu radošo potenciālu.

 

Saules (Zivīs) savienojums caur zīmi, bet tomēr savienojums ar Venēru ( Aunā) veido mākslinieka spēju atainot fotogrāfijām līdzīgus cilvēku portretus. Šis un arī sadzīviskais žanrs ir viens no J. Rozenetāla  iecienītākajiem izpausmes veidiem. Ar mākslas palīdzību viņš parāda ne tikai cilvēka ārējo izskatu, bet arī viņa emocijas, attiecības ar citiem cilvēkiem, vērtības, spēju mīlēt vai nīst, atklāj cilvēka dvēseli un iekšējos pārdzīvojumus. Runājot par mākslinieka personisko dzīvi, šis ir viens no aspektiem, kas liek cilvēkam iemīlēties no pirmā acu uzmetiena kādā personā, kas arī saistīta ar mākslu...

 

Saulei ir sekstila aspekts ar Jupiteru, kurš atrodas Mežāža zīmē, kas arī ir veicinošs faktors, profesionālajiem panākumiem un tieksmei uz augstākām virsotnēm. Cilvēks ar šādu pozīciju var sasniegt maksimālo līmeni savā izglītībā un attīstībā, ja ievēro noteiktu sistēmu, plānu un kārtību. Tomēr Liktenis prasa stingu piepūli un nes pārbaudījumus. Personības attīstība ir grūta, bet nes sūra un grūta darba augļus vēlākos gados. Šādam cilvēkam ir tieksme uz tituliem, alkas pēc personīgās atzīšanas. Spējīgs atrasties atbildīgā, augstā postenī un bauda sabiedrības cieņu.

 

Saules kvadratūra ar Urānu norāda uz to, ka mākslinieks bija pakļauts ievērojamai nervu spriedzei, kas gala rezultātā veicināja veselības traucējumus un zināmā mērā pāragro nāvi. Šādiem cilvēkiem ir sakāpināta brīvības izjūta (viņš apprecējās tikai 35 gadu vecumā) un nosliece uz neordināriem, nenovēršamiem notikumiem dzīvē.

 

Mēness, kas atbild par māksliniek emocionālo pasauli, atrodas Auna zīmē un norāda uz enerģisku, impulsīvu un brāzmainu cilvēku. Ārēji šāds cilvēks var likties mierīgs un nesamulsināms, bet iekšēji ir pilns nemierīgiem centieniem, un negaidīti pārējiem un dažreiz arī pašam sev, iesaistās kādā avantūrā, vai veic izlēmīgu soli saistībā ar došanos laulībā, prom uz tālām zemēm utt.

 

Mēness ir savienots ar planētu Neptūns, kura astroloģijā simbolizē kolektīvo zemapziņu. Neptūns zina pagātni, tagadni un nākotni, spēj lieliski iedvesmot cilvēku, dāvā ticību un cerību, apvelta ar dievišķu talantu vai piešķir kādas īpašas spējas. Manuprāt, J. Rozentāla mākslai piemīt kāds dīvains spēks, kas neizskaidrojamā veidā pievelk un dziedina cilvēkus, dāvā to dvēselēm garīgo maizi vai ļauj palūkoties uz Dievišķo dabas dāvanu vienreizējo skaistumu. Te izpaužas mākslinieka aizraušanās ar reliģisko un ainavu žanru.

 

Mēness ir savienots arī ar komunikāciju planētu Merkūru un tie abi atrodas Auna zīmē. Tas nozīmē, ka cilvēks apveltīts ar dzīvīgu prātu, asprātīgs, radošs un gudrs. Tāpat viņš tiecas veidot kontaktus, ir kompānijas dvēsele un mīl pārmaiņas un rosīšanos sabiedriskos pasākumos. Šis aspekts labvēlīgs literātiem, kritiķiem un citiem intelektuāli apdāvinātiem cilvēkiem. Piemīt pārliecināšanas spējas.

 

Venēras atrašanās Auna zīmē norāda uz cilvēku, kuram no mīlestības līdz naidam burtiski ir viens solis. Venēra Aunā mīl tikai vienu cilvēku, bet šie mīlestības objekti var mainīties ik nedēļu. Piedevām vēl saspringtais aspekts ar Urānu norāda, ka māksliniekam ir bijusi samērā vētraina jūtu dzīve, kas iespējams radusi lielisku radošu izpausmi mākslā. Arī vēlākos gados, apprecoties ar savu sievu, Rozentāls viņu gleznoja dažādos veidolos, jo alka šis jūtu dažādības un spilgtuma. Tāpat Venēra ir savienota ar Neptūnu, kas apvelta cilvēku ar mākslinieka talantu, kas robežojas ar gaišreģa spējām, jeb spējām ieraudzīt to, kas citu acīm ir apslēpts.

 

Marss atrodas Ūdensvīra zīmē un ir bez aspektiem, norādot uz zīmīgiem notikumiem cilvēka dzīvē, kas var tiks iekustināti tranzītu rezultātā. Marss Ūdensvīrā norāda uz cilvēku, kura darbību vada kāda aizraujoša ideja. Viņa domas ir vērstas nākotnē un viņš tic, ka ar saviem spēkiem padarīs šo nākotni skaistāku. Enerģija visbiežāk tiek realizēta domubiedru kolektīvā, kas arī ir redzams Rozentāla dzīvē, aktīvi iesaistoties sabiedriskās dzīves notikumos. Būdams liels rīcības brīvības cienītājs, J. Rozentāls mīlēja pats noteikt sev robežas un sekoja saviem noteikumiem, kļūstot  par sava laika spilgtākajām personībām.

 

Saturns atrašanās Skorpiona zīmē norāda uz cilvēku, kurš apveltīts ar ļoti sīkstu gribu, kura pie grūtībām pat pieaug. Apņēmība, pārliecība, neatlaidība un izturība garantē panākums. Tomēr ir viena nianse, kas apgrūtina šīs planētas darbību un tas ir retrogrādais novietojums un saspringtais aspekts ar Plutonu, kas paredz saskaršanos ar nopietniem dzīves izaicinājumiem un šķēršļiem. Cilvēkā var neapzināti darboties spēki, kas ieslēdz pašiznīcināšanās programmu.

 

Aplūkojot Jāņa Rozentāla horoskopu kopumā varu teikt, ka viņš bija ļoti apdāvināts, talantīgs, daudzpusīgs, iespējams, pat gaišredzīgs vai ar īpašām spējām apdāvināts cilvēks, kurš izmantoja savu talantu, lai padarītu šo pasauli skaistāku, labāku un emocijām piepildītāku.

Jaunībā noteikti redzu viņu kā neatkarīgu brīvdomātāju, kurš ļoti vēlas atšķirties, būt savādāks, nebaidās no dzīves grūtībām un piedzīvo kvēlas iemīlēšanās epizodes. Manuprāt, viņa lielākais devums sabiedrībai  ir dziļi niansēta  jūtu, emocionālās pasaules, dabas un sajūtu izpratne, kas daudz un dažādos veidos tiek attēlota viņa mākslas darbos. Tāpat viņš viennozīmīgi bija dziļi juteklisks un garīgi bagāts cilvēks.